Pronësi e Titujve

Regjistri Shqiptar i Titujve

Regjistrojme Titujt

REALIZOJME procesin e klerimit & Shlyerjes

Lehtesojme Sherbimet per Emetuesit

Informojme & Mbrojme Investitoret

NJOFTIM PËR SHTYP – ALREG nis operimin në sistemin e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe AIPS

Në datën 1 mars 2021, operatori i sistemit të shlyerjes së Titujve ALREG, nisi operimin nëpërmjet anëtarësimit në...

Me hidhërim të thellë përcjellim lajmin mbi ndarjen nga jeta të Profesoreshë Vjollca KARAPICI (IBRAHIMI). Ngushëllimet...

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare në datën 19.12.2019, ka licencuar shoqërinë Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a...