Peng mbi titujt

Shërbimi i Regjistrimit të Titujve Peng

Ky sherbim aktualisht eshtë një shërbim i cunguar në tregun vendas, pasi nuk ofrohet në mënyrë të mirëfilltë, për titujt jo qeveritarë. Ndërkohë që sistemi elekntronik që  përdor ALREG e ofron këtë shërbim në mënyrë mjaft eficiente për palët e interesuara.

Bazuar në urdhërin e pengut të mbajtёsit tё titujve, një peng mund të regjistrohet në Regjistrin Qёndror të Titujve si shenim ose regjistrim i titujve në një nën-llogari (rezervim)  në përputhje me Rregulloret ALREG.