Me hidhërim të thellë përcjellim lajmin mbi ndarjen nga jeta të Profesoreshë Vjollca KARAPICI (IBRAHIMI). Ngushëllimet e Regjistrit Shqipëtar te Titujve (ALREG), për fëmijët, për familjarët, për kolegët e saj, për profesoratin dhe stafin e Fakultetit të Ekonomisë në...

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare në datën 19.12.2019, ka licencuar shoqërinë Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a “ Për ushtrimin e veprimtarisë së organizimit dhe administrimit të të dhënave për titujt si dhe të klerimit dhe shlyerjes së...